O Koronawirusie komunikujemy od dłuższego czasu i wiele wątków zostało poruszonych. Panuje ogromne natężenie informacji związanej z wirusem i podejmowane są liczne działania i decyzje w tym przede wszystkim te dotyczące naszego osobistego bezpieczeństwa.

Dlatego też uporządkowaliśmy kalendarium tego, co się już wydarzyło, jaki jest aktualny status i czego możemy się spodziewać. 

Mamy nadzieję, że naświetli Wam to cały obraz aktualnej sytuacji. Zmiany są dynamiczne (w tempie godzinowym) i będziemy Was o nich informować – na końcu podsumowania znajdziecie informację gdzie będziemy publikowali bieżące wiadomości (stworzyliśmy jedno miejsce agregujące całą niezbędną wiedzę – to powinno ułatwić komunikację).

A teraz do meritum:

4 marca (środa)

 • powołanie branżowego sztabu kryzysowego branży MICE reprezentującego SAR, KAE, SOIT, SITE POLAND, MPI CHAPTER POLAND, SBE w składzie:przygotowanie pierwszego draftu wspólnego stanowiska dot. sytuacji na rynku.
  • Paweł Tyszkiewicz
  • Anna Zimecka
  • Maria Zaremba
  • Mariusz Nowak
  • Dominik Górka
  • Dorota Wojtczak
  • Olga Krzemińska - Zasadzka
  • Marta Chmielewska
  • Łukasz Adamowicz
  • Monika Dymacz - Kaczmarczyk
  • Daria Rzadkiewicz
  • Grażyna Grot - Duziak
  • Cezary Wilemajtys
  • Bartosz Bieszyński - koordynator sztabu

5 marca (czwartek)

 • Dla przypomnienia – nasze postulaty to m.in.: 
  • zapewnienie w sposób natychmiastowy dodatkowej płynności finansowej (dotacje państwowe, tanie linie kredytowe i inne narzędzia); 
  • obniżki CIT/ZUS itp. mające na celu utrzymanie zatrudnienia w naszej branży w tym trudnym okresie;

    

 • Udział w posiedzeniu umocnił głos naszej branży, czego efektem było:
  • zaproszenie na wtorek 10 marca do Senatu na spotkanie robocze dot. nowej inicjatywy ustawodawczej, która celem jest wprowadzenie m.in. rekompensat dla przedsiębiorców dotkniętych tą sytuacją;
  • bliska współpraca i wsparcie przez ministra P. Szrota w Ministerstwie Rozwoju i natychmiastowe przekazanie naszego stanowiska do Minister Rozwoju Pani Jadwigi Emilewicz;
  • Wsparcie przez KPP Lewiatan w budowaniu świadomości sytuacji wśród zrzeszonych korporacji.
  • Zaproszenie na spotkanie branżowe do Ministerstwa Rozwoju w dniu 9 marca.

6 marca (piątek)

7-8 marca (sobota - niedziela)

 • Nawiązanie kontaktu z jak największą ilością stowarzyszeń zaproszonych na spotkanie do Ministerstwa Rozwoju
 • Koordynacja stanowisk większości branż zaproszonych na spotkanie poza sektorem MICE do Ministerstwa Rozwoju w tym szczególnie:
  • Polska Izba Turystyki;
  • Ogólnopolskie Stowarzyszenie Agentów Turystycznych;
  • Polski Związek Organizatorów Turystyki;
  • Izba Gospodarcza Hoteli Polskich;
  • Harmony Polish Hotels;
  • Krakowska Izba Turystyki; 
  • Polskie Stowarzyszenie Przewoźników Autokarowych;
 • W rezultacie opracowaliśmy spójne stanowisko i postulaty branży touroperatorów, agentów turystycznych, MICE, hoteli i przewoźników autokarowych

9 marca (poniedziałek)

 • O godz 13:00 spotkanie przedstawicieli zaproszonych stowarzyszeń
 • O godz. 15.00 odbyło się spotkanie z Minister Jadwigą Emilewicz oraz kierownictwem resortu m.in. Andrzejem Gut-Mostowym Krzysztofem Mazurem, Olgą Semeniuk i przedstawicielami departamentów, tym również ministerstwa finansów, rzecznikiem MSP i sejmowej podkomisji dot. turystyki.
 • W imieniu w/w branż mieliśmy przyjemność zaprezentować analizę sytuacji i proponowane rozwiązania, które spotkały się z szerokim aplauzem wszystkich zgromadzonych organizacji na sali tj:
 • POPRAWA PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ W SPOSÓB NATYCHMIASTOWY tutaj omawialiśmy m.in. kwestię dotacji / szybko dostępnych linii kredytowych ze strony ARP / BGK na okres do 5 lat;
 • ULGI PODATKOWE / ZUS
  • rezygnacja ze split payment w naszej branży;
  • przyspieszenie zwrotu VAT;
  • zwolnienia ze składek ZUS na ten trudny okres.
 • SPÓJNA POLITYKA ZE STRONY RZĄDU
  • różnice w informacjacha pomiędzy między MSZ, GIS lub MR, a MEN np.
 • WSPÓLNA PRACA Z RZĄDEM NA ZASADACH PARTNERSKICH
  • zaoferowaliśmy pełną otwartość i gotowość do pracy 24/7 razem z rządem - uważamy, że jesteśmy na tej samej łodzi, która wchodzi bardzo szybko na mieliznę.
 • Rezultatami naszego spotkania było m.in.:
  • przyjęcie przez Panią Minister Jadwigę Emilewicz wielu punktów do dalszych prac roboczych w ministerstwie;
  • powołanie sztabu kryzysowego dot. całej branży tj. touoperatorów, agentów turystycznych, hoteli, targów, rozrywki, MICE koordynowanego przez Bartka Bieszyńskiego. 

10 marca (wtorek)

 • Uczestniczyliśmy w posiedzeniu Komisji Ustawodawczej Senatu dot. inicjatywy ustawodawczej nowelizacji tzw. specustawy dot. koronawirusa - pojawiły się m.in. zapisy dot. rekompensat za powstałe szkody w wyniku działań władzy publicznej w szczególności dot. organizatorów wydarzeń, imprez, targów itd. (to chyba pierwszy skuteczny lobbing w naszym życiu :))
 • Zapoznaliśmy Senatorów, stronę rządową i partnerów społecznych z aktualną sytuacją w naszej branży i przedstawiliśmy uwagi do projektu;
 • Analizowaliśmy pierwsze publiczne propozycje rządu po spotkaniu w dniu. 9 marca w Ministerstwie Rozwoju.
 • W projekcie noweli specustawy znalazły się zapisy o możliwości dochodzenia szkody wywołanej zarządzeniami administracyjnymi przez przedsiębiorców. Stworzenie funduszu pomocowego dla przedsiębiorców z branży turystycznej których epidemia koronawirusa postawiła w trudnej sytuacji finansowej. Pieniądze z tego funduszu miałyby być częściowo umarzane a częściowo spłacane jako nieoprocentowana pożyczka

11 marca (środa)

 • W godzinach 10.00 - 14.00 odbyło się spotkanie sztabu kryzysowego branży MICE w udziałem ok 100 osób, na którym to:
  • przedstawiliśmy dotychczasową sytuację;
  • zebraliśmy informacje jak wygląda sytuacja w poszczególnych firmach;
  • zebraliśmy pomysły dot. nowych rozwiązań dla rządu;
  • podzieliliśmy dalsze prace w ramach wąskiego sztabu branży MICE.
 • W godzinach 15.00 - 18.00 odbyło się połączone posiedzenia Komisji Zdrowia i Komisji Ustawodawczej, na którym to po raz trzeci w ciągu 6 dni przedstawiliśmy senatorom i stronie rządowej sytuację w naszym sektorze oraz zgłosiliśmy uwagi dot. ustawy.
 • W godzinach 18.00 - 23.30 odbyło się spotkanie branżowego sztabu kryzysowego przy Ministerstwie Rozwoju, na którym to oszacowaliśmy potrzeby finansowe całej branży, z podziałem na sektory, w sytuacji w której przez najbliższe pół roku nie będzie żadnych zleceń, a będzie konieczność utrzymania kosztów stałych.

12 marca (czwartek)

 • W godzinach 11.00 - 12.00 odbyła się telekonferencja z udziałem Związku Banków Polskich, BGK i przedstawicieli największych banków w Polsce dot.:
  • utrzymania dotychczasowych linii kredytowych w naszej branży;
  • zawieszenia bez dodatkowych kosztów rat leasingowych / kredytowych.
  • zmiany nastawienia do ryzyka dla turystyki
  • uruchomienia powiększonej pomocy de minimis 
 • W godzinach 11.00 - 14:00 odbyło się spotkanie z rzecznikiem MŚP.
 • Do naszego stanowiska dołączają:
  • Polska Izba Techniki Estradowej PITE
  • Polska Izba Przemysłu Targowego;
  • Polski Holding Hotelowy; 
  • Izba Turystyki RP;
  • Stowarzyszenie Organizatorów Imprez Artystycznych i Rozrywkowych SOIAR

13 marca (piątek)

 • Odbyła się pierwsza telekonferencja szerokiego sztabu kryzysowego przy Ministerstwie Rozwoju tj: touroperatorzy, agenci turystyczni, izby turystyczne, wycieczki szkolne, przewoźnicy autokarowi, hotele, targ i rozrywka.
 • Konsultowaliśmy pierwszą propozycją rządu dot. podniesienia gwarancji deminimis BGK do 80%;
 • Odbyła się telekonferencja sztabu kryzysowego branży MICE dot. priorytetów na najbliższe dni tj. dobre praktyki, stanowisko do klientów i komunikacja.

Status na dzień 14 marca:

Minister Jadwiga Emilewicz przedstawiła pierwsze propozycje rządu m.in. w odpowiedzi na nasze propozycje zgłoszone na spotkaniu w Ministerstwo Rozwoju

 • Rząd potwierdził, że priorytetem jest natychmiastowa poprawa płynności finansowej branży wobec braku zleceń;
 • Pakiet będzie obejmował zatem m.in. elementy, które proponowaliśmy tj.
  • zawieszenie składek ZUS na czas kryzysu bez odsetek;
  • tanie linie kredytowe w BGK (zwiększenie pomocy deminimis zarówno pod kątem limitów jak i stopnia gwarancji);
  • rozliczenie straty w 2020 – będzie można odliczyć od podatku, który był należny w 2019 r.;

Wszystkie zmiany mają być wprowadzone na drodze pakietu specustaw.

Nasze uwagi na ten moment:

 • Terminy - nie wiemy ile zajmie uruchomienie nowych kredytów i czy aby na pewno muszą być to kredyty, a nie bezzwrotna ale udokumentowana pomoc..(konieczna zgoda UE, ale rząd tutaj działa). 
 • ZUS - z jednej strony dobrze, że jest zawieszenie z drugiej kiedyś będzie trzeba je spłacić, szczególnie dot. to JDG - piloci, animatorzy, prowadzący, artyści etc.
 • VAT/ CIT - nie znamy szczegółów czy uda się przyspieszyć zwrot VATu, czy dla hoteli będzie można znieść podatek minimalny, czy VAT będzie w ogóle zawieszony itd. "Zawieszenie" to też zawieszenie, czyli też kiedyś do spłacenia…

Światełkiem w tunelu jest w tym momencie stanowisko Komisji UE, która decyduje się przeznaczyć środki na pomoc przedsiębiorcom szczególnie w zakresie MŚP - tutaj szczegóły (treść oryginalna). 

Uruchamiamy dla Was źródło bieżącej komunikacji – fanpage TUgether, na którym znajdziecie wszystkie aktualne wydarzenia, decyzje i informacje dla branży MICE, wszystkich innych branż będących z nami w rozmowach z rządem i szeroko rozumianej komunikacji. 

https://www.facebook.com/TUgether1/

Będziemy zamieszczać informacje kilka razy dziennie – zatem śledźcie fanpage i udostępniajcie go wśród swoich środowisk.

 

 

WYSPA LEMURÓW W KSIĄŻKACH I NA EKRANIE

res ce6e14cda0c035730e33af104daae860 full

Bez wątpienia najbardziej znanym polskim autorem piszącym o Madagaskarze jest Arkady Fiedler (1894–1985), pisarz, przyrodnik, podróżnik i porucznik Wojska Polskiego

Czytaj Więcej >>

KAZACHSTAN JAKO CEL TURYSTYKI BIZNESOWEJ

Expo 2017 Nur Alem Pavilion

 W 2017 r. w Astanie (dzisiejszym Nursułtanie) odbyła się prestiżowa wystawa EXPO, która przyciągnęła gości z całego świata. Stolicę Kazachstanu wybrano nie bez powodu – to obecnie jedno z ciekawszych miejsc do organizowania wydarzeń branżowych, targów, konferencji, kongresów, spotkań firmowych czy wyjazdów integracyjno-motywacyjnych.

 Czytaj Więcej >>

MADERA – ŚLADAMI RONALDA

CR7 Cristiano Ronaldo Mural Madeira by Richard Wilson - richardwilsonartwork

Portugalska wyspa Madera, mimo swojego małego rozmiaru (741 km² powierzchni i ok. 270 tys. mieszkańców), zapisała się na turystycznej, kulinarnej i sportowej mapie naszego globu. Czytaj więcej >

FESTIWAL KWIATÓW NA MADERZE

IMG 1805

Madera jest wspaniałym celem podróży o każdej porze roku, ale to zazwyczaj ostatnie dni kwietnia i maj stanowią wyjątkowy czas na tej wyspie. To wtedy zwykle odbywa się na niej jedno z najpiękniejszych wydarzeń kulturalnych całego archipelagu – Festiwal Kwiatów (Festa da Flor de Madeira).  Czytaj więcej >

Artykuły wybrane losowo

Costa Rica, czyli Bogate Wybrzeże

MAGDALENA ŁADANAJ


Kostaryka jestpołożona między dwoma oceanami (Atlantyckim i Spokojnym), od północy graniczy z Nikaraguą, a od południa – z Panamą. W ciągu jednego dnia można więc podziwiać w niej magiczny wschód słońca nad Morzem Karaibskim i zniewalający zachód słońca na plaży nad Pacyfikiem. Niegdyś w tym regionie Ameryki Środkowej żyła głównie rdzenna ludność, dziś pozostało niewielu jej potomków. Starają się jednak pielęgnować swoje zwyczaje i tradycje, np. mieszkający na południu kraju Indianie Bribri nadal wytwarzają pyszną naturalną czekoladę.

Więcej…

Wiatr zmian nad zachodnim Balatonem

NOÉMI PETNEKI

 

„Węgierskie morze” wciąż wielu Polakom kojarzy się z czasami PRL-u. Niesłusznie – Balaton zmienia się z roku na rok: wzdłuż jego wybrzeży powstają piaszczyste plaże, przybywa licznych atrakcji. Tym razem skupimy się na zachodniej części tego rozległego jeziora, gdzie na przyjezdnych czekają przepiękna przyroda, niezwykła kultura i wiele możliwości aktywnego wypoczynku. Pod trzcinowymi strzechami gospód czy sklepieniem piwnic spróbujemy zaś miejscowych przysmaków oraz wyśmienitych win ze słonecznych wzgórz.

Ogromna powierzchnia jeziora – 594 km2 – zapewnia świetne warunki do uprawiania sportów wodnych. Doskonale będą się tu czuć miłośnicy żeglarstwa, windsurfingu, narciarstwa wodnego (za wyciągiem) czy wędkarstwa. Ci ostatni mają do dyspozycji także dwie rzeki oraz zaciszne i romantyczne zakątki pobliskiego Małego Balatonu (Kis-Balaton), który wchodzi w skład Parku Narodowego Pogórza Balatonu (Balaton-felvidéki Nemzeti Park ). Gęsto porośnięte trzciną brzegi tego niewielkiego akwenu zamieszkują też liczne rzadkie gatunki ptaków wodnych – przyrodnicy amatorzy mogą zwiedzić te tereny z przewodnikiem. Na turystów czekają również nad Balatonem malownicze plaże i ciepła woda. Nic więc dziwnego, że „węgierskie morze” przyciąga każdego roku nie tylko Madziarów, lecz także wielu zagranicznych gości.

Więcej…

Japonia nieodgadniona

PAWEŁ MUSIAŁOWSKI

<< „Jeśli uważasz, że Japonia jest tajemnicza, daleka i niedostępna, to tym bardziej powinieneś się tam wybrać” – taka myśl przeszła mi przez głowę, gdy jako nastolatek marzyłem o odwiedzeniu tego niezwykłego azjatyckiego państwa, znanego mi wtedy głównie z dzieł japońskiej kinematografii. Choć dzisiaj nadal może się on jawić przybyszowi z Zachodu jako kraj pełen tajemnic, to na pewno dużo łatwiej się do niego dostać. Jednak zapomnijcie o nudnych i schematycznych wycieczkach, w trakcie których nie ma czasu na nic poza „zaliczaniem” kolejnych punktów planu i pośpiesznym robieniem zdjęć. Jeżeli chcecie naprawdę poznać kulturę Japonii, musicie stawić jej czoła sami, bo prawdziwa podróż polega na wyjściu poza własne kulturowe ograniczenia i na bezpośrednim kontakcie z drugą, odmienną społecznością. >>

Więcej…